Voor de Online Restaurants van 123Bezorging.nl zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaats je een order op 123Bezorging.nl bij een van onze restaurants dan ga je automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen 123Bezorging.nl en de klant.

1.2 123Bezorging.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

1.4 Wij plaatsen met de grootste zorg foto's van de artikelen die via onze online restaurant verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

2. Prijzen en Aanbiedingen

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen en andere genoemde prijzen zijn in ? (euro) inclusief 6% B.T.W.

2.2 123Bezorging.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, type- en/of programmeer - of programmafouten op haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

2.4 Op de website bevinden zich restaurants met en zonder samenwerkingsovereenkomst met 123Bezorging.nl. Productprijzen van deze restaurants zijn standaardprijzen inclusief een service toeslag en exclusief bezorgkosten.

3. Betaling

3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:

  1. iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (Postbank), kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.
  2. Creditcard
  3. Paypal
  4. Contant: U kunt betalen aan de bezorger bij aflevering van uw bestelling.
  5. Achteraf betalen is mogelijk na goedkeuring van een derde partij die de kredietwaardigheid van de consument screent.

3.2 Online betalingsmogelijkheden van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas bezorgt zodra de betaling volledig is voldaan en op onze rekening is bijgeschreven.

3.3 Wanneer de onlinebetaling niet binnen 10 min is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4. Bezorgkosten

4.1 Bezorgkosten zijn variabel per Restaurant

5. Levering

5.1 Aangesloten restaurants besteden het bezorgen van de bestellingen uit aan 123Bezorging.nl.

5.2 123Bezorging.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 45-60 minuten, na ontvangst van de order te leveren.

5.3 123Bezorging.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan direct op de hoogte worden gesteld. De klant heeft in dat geval het recht om de gehele of resterende bestelling te annuleren.

6. Annuleren

6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 10 minuten gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is bereid door het restaurant. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.

6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling dan word het krediet bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort op het rekeningnummer dat door de klant word opgegeven.

7. Voorraad

7.1 Alle gerechten zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons dan z.s.m. op de hoogte gebracht. In dat geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 123Bezorging.nl zal indien de bestelling reeds betaald was voor terugbetaling zorgdragen.

8. Garantie en Aansprakelijkheid

8.1 123Bezorging.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen voor de consument

8.2 De onder 1. genoemde garantie geldt tot aan aflevering aan consument.

8.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van 123Bezorging.nl een factuur als aankoopbewijs.

8.4 Restaurants die een samenwerkingsovereenkomst met 123Bezorging.nl hebben zijn niet aansprakelijk indien een geleverde zaak niet aan de eisen van de consument voldoet.

8.5 restaurants die geen samenwerkingsovereenkomst met 123Bezorging.nl hebben, daarvan organiseert 123Bezorging.nl de logistiek tussen product en consument, het betreffende restaurant is nimmer aansprakelijk indien een geleverde zaak niet aan de eisen van een consument voldoet.

8.6 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan eisen van de consument, zal 123Bezorging.nl de zaak binnen redelijke termijn daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, naar keuze van 123Bezorging.nl vervangen worden of zorgdragen voor herstel.

8.7 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van 123Bezorging.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd is.

8.8 Onverminderd het bovenstaande is 123Bezorging.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

8.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 123Bezorging.nl of zijn ondergeschikten.

9. Privacy

9.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 123Bezorging.nl. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

10. Copyright beeld- en tekstmateriaal

10.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen, neem dan contact op met 123Bezorging.nl.

123Bezorging.nl is onderdeel van SK Business ingeschreven in de KvK regio Den Haag onder nummer 54329620 . BTW Identificatienr NL1984.75.226.B02 - Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel